1. 1. Informacje Osobiste
  1. Przeglądanie https://fomen.pl/ Można oglądać zawartość https://fomen.pl/ bez Konta Użytkownika. Można też skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Pomocy Użytkownika lub bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail, nie rejestrując konta.
  2. Konto w https://fomen.pl/ Niektóre działania w https://fomen.pl/ takie jak w szczególności zamieszczanie Wpisów na Forum i przesyłanie Komentarzy (a w nich Linków lub
   Osadzonych Obiektów) wymagają Rejestracji Konta Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.
  3. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z https://fomen.pl/,
   Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

   1. – dane o subskrybowanych grupach tematycznych,
   2. – dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje,
   3. – dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach,
   4. – dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w https://fomen.pl/.
  4. https://fomen.pl/ (w tym elementach  Interfejsu Użytkownika i Ustawieniach). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.
  5. Zawartość przesłana do https://fomen.pl/. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.
 2. 2. Sposoby wykorzystania danych i Cookies
  1. W przypadku przesłania do https://fomen.pl/ Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania
   i udoskonalania https://fomen.pl/ oraz przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.
  2. Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych
   bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych
   (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w https://fomen.pl/ lub obsługa Użytkownika). Na stronie
   ustawień Konta Użytkownika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami
   o aktualizacjach.
  3. Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):
   1. zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin
    Użytkownika w https://fomen.pl/,
   2. dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
   3. monitorować efektywność kampanii marketingowych;
   4. monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
   5. śledzić Wpisy i Komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, loteriach
    i konkursach.
  4. Cookies:
   1. mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika
   2. mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym – w szczególności
    – do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższym punkcie 3. oraz do zbierania następujących
    danych (faktycznie lub potencjalnie):

     1. informacje o przeglądanych w ramach https://fomen.pl/ stronach
     2. informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje,
      na jakie profile wchodzi, etc.
     3. informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami
      i poszczególnymi częściami lub elementami https://fomen.pl/
     4. informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w https://fomen.pl/,
     5. informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu
     6. informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Serwisu
     7. informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego
      się logował, etc
     8. informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi
      przez niego jawnie lub niejawnie elementami
   3. mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika (analiza
    behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy, w tym tzw. marketing behawioralny
    oraz autopromocję Serwisu
   4. Użytkownik ma prawo sprzeciwu – musi w tym celu odpowiednio skonfigurować urządzenie końcowe
    (w szczególności przeglądarkę – wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies) lub skontaktować
    się z Administratorem; może też złożyć odpowiednie oświadczenie
   5. sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym
    przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania https://fomen.pl/ i
    jego usług
  1. [Profilowanie] Informacje o których mowa w punktach 3. i 4. mogą być wykorzystywane do profilowania
   – zarówno przez Administratora, jak i jego Partnerów Marketingowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu,
   o którym mowa w punkcie 4 (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 (e).
  2. [Monitorowanie mailingu] W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może
   umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi
   klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym),
   aby potwierdzić ich dostarczenie.
  3. [Mailing – odpowiednie stosowanie] Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają
   wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia
   powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika
   w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).
 3. 3. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies
  1. Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić
   informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.
  2. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników,
   edytując swój Profil Użytkownika.
  3. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do https://fomen.pl/. W takiej sytuacji nadal możesz
   mieć dostęp do niektórych Treści Użytkowników i przeglądać witrynę https://fomen.pl/, ale świadczenie niektórych
   usług może być niemożliwe.
  4. Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków
   postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje
   się.
  5. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności
   https://fomen.pl/ oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.
 4. 4. Reklamy w https://fomen.pl/
  1. Celem https://fomen.pl/ jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są
   PLIKI COOKIE oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje,
   w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje
   dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku
   zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w
   ramach tego konta.
  2. Administrator używa w https://fomen.pl/ m. In. plików Cookiem, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie
   reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane
   na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają
   identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach.
   Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy.
   Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie
   od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają
   identyfikację.
  3. Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w https://fomen.pl/, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące
   wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji
   osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez
   te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się
   z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności https://fomen.pl/ nie ma w tym przypadku zastosowania.
   Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane
   uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą
   polityką prywatności.
 5. 5. Więcej informacji
  1. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Odpowiedzi na
   pytania dotyczące produktu lub konta można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.
  2. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się z listą
   wersji zarchiwizowanych lub napisać na adres mailowy Administratora.